Online ALN Parent/Carer Drop In – 6th June ’24

Online ALN Parent/Carer Drop In – 6th June’ 24 The Additional Learning Needs (ALN) and Inclusion Team are running Parent/Carer Drop Ins on the first Thursday of every half term. These will be run by members of the Early Years and Schools ALN Teams and representatives from Powys Teaching Health Board (PTHB). This will be an opportunity for you to discuss any ALN questions you may have and meet the team. The next sessions will take place on Thursday 6th June 12-1 and 5-6. Please click the link below to access the sessions.12-1 Join the meeting now 5-6 Join the meeting now We look forward to seeing you there. Sesiwn Taro Heibio Ar-lein ADY i Rieni/Gofalwyr – 6 Mehefin 9 ’24 Mae’r Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a Chynhwysiant yn rhedeg sesiynau i Rieni/Gofalwyr ar ddydd Iau cyntaf pob hanner tymor. Bydd y rhain yn cael eu rhedeg gan y Timau Blynyddoedd Cynnar ac ADY Ysgolion a chynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (PTHB). Bydd yn gyfle i chi drafod unrhyw gwestiynau ADY yr hoffech gael gwybodaeth amdanynt, ac i gyfarfod â’r tîm. Cynhelir y sesiwn nesaf ddydd Iau 6 Mehefin 12-1 a 5-6. Cliciwch ar y ddolen isod i gael mynediad i’r sesiynau.12-1 Join the meeting now 5-6 Join the meeting now Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.