ALN Parent/Carer Drop In 11th April

Please see the details below for the next ALN parent/carer drop in that is taking place on Thursday 11th April from 12pm – 1pm and 5pm – 6pm.

Teams link for each session are below.  

Online ALN Parent/Carer Drop In – 11th April’ 24 The Additional Learning Needs (ALN) and Inclusion Team are running Parent/Carer Drop Ins on the first Thursday of every half term. These will be run by members of the Early Years and Schools ALN Teams and representatives from Powys Teaching Health Board (PTHB). This will be an opportunity for you to discuss any ALN questions you may have and meet the team. The next sessions will take place on Thursday 11th April 12-1 and 5-6. 
Please click the link below to access the sessions.
12-1 Meeting link 
5-6 Meeting link 
We look forward to seeing you there. 
Sesiwn Taro Heibio Ar-lein ADY i Rieni/Gofalwyr – 11 Ebrill ’24 Mae’r Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a Chynhwysiant yn rhedeg sesiynau i Rieni/Gofalwyr ar ddydd Iau cyntaf pob hanner tymor. Bydd y rhain yn cael eu rhedeg gan y Timau Blynyddoedd Cynnar ac ADY Ysgolion a chynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (PTHB). Bydd yn gyfle i chi drafod unrhyw gwestiynau ADY yr hoffech gael gwybodaeth amdanynt, ac i gyfarfod â’r tîm. Cynhelir y sesiwn nesaf ddydd Iau 11 Ebrill 12-1 a 5-6. 
Cliciwch ar y ddolen isod i gael mynediad i’r sesiynau.
12-1 Meeting link 
5-6 Meeting link 
Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.